Tôi đã tốt nghiệp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM với chuyên ngành Báo chí và Truyền thông. 

Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi có cơ hội trải nghiệm công việc giảng dạy tại trường Đại học trong hơn một năm, nhờ vào đóng góp xuất sắc của mình trong quá trình học tập và sự đáp ứng tiêu chuẩn cao về trình độ đào tạo và bồi dưỡng. Tôi đã công tác tại trường trong hơn 1 năm trước khi chuyển nghề.

Tôi cũng đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quan hệ báo chí, với hai năm gắn bó với Tập đoàn hoa sen. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã tham gia vào việc triển khai các chiến dịch truyền thông và được đào tạo một cách chuyên sâu về xây dựng nội dung đối ngoại, sản xuất phim tài liệu, cũng như phát triển các chương trình truyền thông đa phương tiện.

Chúng tôi đã tham gia tổ chức nhiều sự kiện liên quan đến báo chí và truyền thông, đảm bảo rằng thông tin chúng tôi cung cấp là đáng tin cậy và có căn cứ.

Tôi còn tự học và phát triển kiến thức về SEO sau khi tích lũy kinh nghiệm trong việc sáng tác và tạo nội dung. Tôi tham gia khóa học nâng cao về quản trị trang web và học các phương pháp kỹ thuật như thẩm định nội dung và cấu trúc trang web, hỗ trợ kỹ thuật về lưu trữ và chuyển hướng, sử dụng JavaScript, quản lý chiến dịch phát triển doanh nghiệp trực tuyến và nghiên cứu từ khóa.

Tất cả những điều này đã đóng góp vào việc xây dựng trang web cá heo TV, nơi kết hợp sự am hiểu và kinh nghiệm chúng tôi đã tích lũy qua nhiều năm học và phát triển bản thân.